Kyushu All by Yourself

เล่าถึงวิธีวางแผนเดินทางท่องเที่ยวเกาะคิวชูว่ามีขั้นตอนอย่างไร เพื่อให้สามารถสนุกกินสนุกเที่ยวได้แบบเดี่ยวๆ (ไม่เดี่ยวก็ได้นะเออ)

Wonderful Kyushu

เล่าถึงบทสรุปของเกาะคิวชู และ 5 สิ่งมหัศจรรย์ที่จะทำให้ทุกคนหลังรัก หนึ่งในนั้นคือดอกอะจิไซ (Ajisai) ที่เบ่งบานในฤดูฝน หรือทสึยุ (Tsuyu)

Fukuoka Airport – JR Hakata

Fukuoka City : บรรยากาศเช้าตรู่ที่สนามบินฟุคุโอกะ การเข้าสู่ตัวเมืองฮะคะตะด้วยรถประจำทาง และพาชมสถานีรถไฟ JR Hakata ว่ามีสิ่งใดห้ามพลาดบ้าง

Hakata Port Tower & Fukuuo

Fukuoka City : หอคอยท่าเรือฮะคะตะ (Hakata port tower) และมื้ออร่อยที่ฟุคูโอะ (Fukuuo) ร้านอาหารในที่ทำการตลาดค้าส่งปลาเมืองฟุคุโอะกะ โดยเสิร์ฟปลาฮะมะจิเนื้อกรอบเด้งทั้งตัวแบบนี้

Fukuoka Tower & More

Fukuoka City : หอคอยฟุคุโอะกะ (Fukuoka tower) สัญลักษณ์ของจังหวัด ชายหาดโมะโมะจิ (Momchi seaside park) และ Robosquare เพื่อเยี่ยมชมโมเดลต่างๆ ของน้องหมาไอโบะ (Aibo) ก่อนโซนีหยุดพัฒนา และปัจจุบันได้กลับมาพัฒนาต่อแล้ว

Kawabata, Muji & Yatai

Fukuoka City : ตะลุยย่านเทนจินที่ตลาดคะวะบะตะ (Kawabata) ร้านมจิที่ห้างคาแนลซิตี้ (Canel city) และร้านอาหารแผงลอย (Yatai) ริมคลองนะคัทสึ (Nakatsu)

Hakata Machiya Folk Museum & More

Fukuoka City : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านฮะคะตะมะจิยะ (Hakata machiya folk museum) ที่รวบรวมเรื่องราวทางวัฒนธรรมผ่านบ้านไม้ 3 หลัง และศาลเจ้าคุจิดะที่มีอายุกว่า 1,200 ปี

Dazaifu Tenmangu

Dazaifu Town : การเดินทางสู่อดีตเมืองหลวงดะไซฟุ ซึ่งมีศาลเจ้าดะไซฟุอายุกว่า 1,300 ปี พร้อมตำนานดอกบ๊วย และโมะจิย่าง พิธีแต่งงานแบบชินโต และร้านกาแฟสตาร์บัคส์ที่สวยติดอันดับโลก

Karato Fish Market (Yamaguchi, Shimonoseki)

Kitakyushu City, Mojiko Town : ลงเรือเฟอร์รี่จากท่าเรือโมะจิโกะ (Mojiko) ไปกินซูชิที่ตลาดปลาคะระโตะ (Karato fish market) เมืองชิโมะโนะเสะกิ (Shimonoseki) จังหวัดยะมะงุจิ (Yamaguchi) ซึ่งอาคารตะวันตกที่บริเวณท่าเรือ

Mojiko retro, Kitakyushu

Kitakyushu City : โมจิโกะเรโทร (Mojiko retro) ที่เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) ทางตอนเหนือของจังหวัดฟุคุโอกะ ซึ่งพัฒนาจากท่าเรือเก่าเป็นที่พักผ่อนริมทะเล ซึ่งแวดล้อมด้วยอาคารตะวันตก พร้อมอาหารวัฒนธรรมอย่างยะกิเคอรี่ (Yakicurry)