Oita Prefectural Museum Art & Cenporta Choumachi

Beppu Town : ไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะ (Oita prefectural museum art) ดูงานศิลปะติดตั้งที่ได้แรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขากลับมีแวะตลาดท้องถิ่นด้วย

Kitsuki Castle & More

Kitsuki Town : หมู่บ้านซามุไร และปราสาทคิทสึกิ ในเมืองคิทสึกิ เมืองเล็กที่อยู่ห่างจากเมืองเบปปุด้วยรถไฟท้องถิ่นเพียง 25 นาที นอกจากประวัตศาสตร์ ยังมีวัฒนธรรมการกินสอดแทรกอยู่ ทั้งอุด้งร้อนๆ และขนมหวานญี่ปุ่น

Beppu Onsen Hoyoland

Beppu Town : แช่บ่อโคลนที่ Beppu onsen hoyoland ในเมืองเบปปุ ซึ่งมีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติมากที่สุดในประเทศ และมากเป็นอันดับสองของโลก ทำให้ขณะนั่งรถประจำทางขึ้นสู่เขตคันนะวะ (Kannawa) จะเห็นควันคลุ้งไปทั่วเลยทีเดียว

Yufuin no Mori, Joyful Train

Yufuin Town : ขึ้นรถไฟท่องเที่ยว Yufuin no mori จากเมืองยุฟุอินกลับสู่เมืองฟุกุโอะกะ ตลอดทางจะได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ลำธาร ภูเขายุฟุ (Mt.yufu) พร้อมเอะคิเบนมื้อประหยัด

Yunotsubo Kaido & Kinrin-ko

Yufuin Town : ถนนสายช้อป Yunotsubo Kaido สุดน่ารักมุ้งมิ้ง และร้านขนมตะวันตก เรื่อยไปจนถึงทะเลสาบ Kinrin ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าท่ามกลางละอองฝน