Kyu Karuizawa

Kyu Karuizawa ย่านช้อปที่ได้ชื่อว่า Little Ginza เต็มไปด้วยร้านขายของท้องถิ่น โดยเฉพาะร้านแยมผลไม้ ไปจนถึงโบสต์คริสต์หลังเล็กที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่า และร้านไส้กรอกเยอรมัน

Mt.Asama & Prince Shopping Plaza

ย้ายจากจังหวัด Niigata สู่เมือง Karuizawa จังหวัด Nagano เยือนเมืองบรรยากาศตะวันตกในอ้อมกอดของแนวเทือกเขา ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดปี แม้ในฤดูร้อน โดยมี Mt. Asama เป็นภูเขาไฟยอดสูงสุด