Echigo Yuzawa Station (Outside)

นั่งรถไฟเกมบิชิงคันเซน (Genbi Shinkansen) จากสถานีนีงะตะ (Niigata) มาสถานีเอจิโงะยุซะวะ (Echigo Yuzawa) ในเมืองยุซะวะ ซึ่งขณะนั้นหิมะได้ตกลงมาราวสายฝน เมื่อมองผ่านกระจกไปนอกชานชาลาจึงเห็นแต่สีขาวของหิมะปลิวว่อนคลุ้งไปหมด ท่ามกลางฉากหลังที่เป็นแนวเทือกเขา สมกับที่เป็นเมืองสกีรีสอร์ตใกล้โตเกียว เพียงแค่เดินข้ามถนนจากหน้าสถานีรถไฟเอจิโงะยุซะวะก็เจอสกีรีสอร์ต และลานสกีสำหรับผู้หัดเล่นแล้ว

สัมผัสบรรยากาศเมืองสกีรีสอร์ตได้ตั้งแต่หน้าสถานีรถไฟ

 

อาคารคาเฟ่ภายในเป็นร้านขายของที่ระลึก เต็มไปด้วยของท้องถิ่น และคาเฟ่เสิร์ฟอาหารตะวันตก
ด้านหน้าคาเฟ่มีอนเซนเล็กๆ ให้นั่งแช่เท้าคลายหนาวแบบไม่เสียค่าใข้จ่ายด้วย

ขนมตะวันตกสารพัดแบบ พร้อมเสิร์ฟในคาเฟ่แห่งนี้
ขนมท้องถิ่นอย่างสะสะดังโงะก็มี และไม่ว่าจะไปในเมืองใดของจังหวัดนีงะตะ จะพบเห็นได้ตลอด
นี่ก็ด้วย สะเกะ (Sake) สะกดเหมือนสะเกะ หรือสาเกที่แปลว่าเหล้าญี่ปุ่น แต่ออกเสียงสูง-ต่ำต่างกัน สะเกะในที่นี้คือแซลมอลเค็ม มีแหล่งผลิตในเมืองมุระคะมิ (Murakami) ทางตอนเหนือของจังหวัดนีงะตะ เมืองนี้ติดทะเลญี่ปุ่น และเป็นแหล่งจับแซลมอนที่สำคญ โดยชาวบ้านจะมีวิธีถนอมอาหารด้วยการนำมาโรยเกลือ และตากแห้งด้วยการห้อยหัวแบบนี้

 

More Information : *สถานีรถไฟ JR Echigo Yuzawa เมือง Yuzawa ด้วยนั่งรถไฟ Genbi Shinkansen ดูรอบเวลาที่ www.jreast.co.jp/ *Café เปิด 09:00 – 19:00