Okawachiyama Village

วันนี้เช่ารถขับมายังหมู่บ้านโอะคะวะจิยะมะ (Okawachiyama) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมในเมืองอิมะริ (Imari) ที่สืบทอดมายาวนานกว่า 400 ปี ตั้งแต่ยุคเอโดะ จีพีเอสได้พาลัดเลาะขึ้นสู่หุบเขาสูงชันที่วกไปวนมาเหมือนจะหาจุดสิ้นสุดไม่เจอ แต่ในที่สุดก็มาโผล่ด้านหลังของหมู่บ้าน แทนที่จะเป็นหน้าหมู่บ้าน นับเป็นความโชคดีที่ไม่พาทะลุหุบเขาลงไป (ฮา) แถมยังได้สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาอันเงียบสงบสมคำร่ำลือ

 

 

หมู่บ้านโอะคะวะจิยะมะผลิตเครื่องปั้นดินเผาป้อนสำนักพระราชวังเพื่อเป็นภาชนะ และงานตกแต่ง รวมทั้งส่งออกไปยุโรปด้วย สัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้คือเตาเผาที่มีปล่องควันสูงเหมือนหอคอย และได้ชื่อว่าเตาเผาแห่งความลับ เพราะลักษณะภูมิทัศน์ของหมู่บ้านที่ปิดล้อมด้วยหุบเขาทุกด้านนั่นเอง เมื่อได้มาเห็นกับตาก็เป็นจริงตามนั้น ปัจจุบันหมู่บ้านนี้ยังคงสืบทอดกรรมวิธีการผลิตจากบรรพบุรุษ ซ่ึ่งเป็นงานศิลปะชั้นสูง และมีมูลค่าสูง ถ้าต้องการเห็นเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นว่าเป็นอย่างไรก็ต้องมาที่หมู่บ้านนี้

ถนนในหมู่บ้านมีความยาวไม่กี่ร้อยเมตร เดินเพลินๆ ก็มาทะลุกับถนนอีกสายหนึ่ง และบริเวณด้านหน้าหมู่บ้าน จนพบสะพานนะเบะชิมะฮังโยะฮะชิ (Nabeshima hanyo hashi) ตกแต่งด้วยกระเบื้อง อันเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านโอะคะวะจิยะมะ

 

address : Okawachiyama, Okawachi-cho, imari-shi,  Saga-ken 848-0026 call : 0955-23-7293 การเดินทาง : จาก Imari station ขึ้นรถประจำทาง (ออกทุก 2 ชั่วโมง) 15 นาที หรือแท็กซี่ 20 นาที