Echigo Yuzawa Station (Inside)

ที่สถานี Echigo Yuzawa ในเมืองยุซะวะ มีกิจกรรมหลบลมหนาวให้ทำตั้งแต่หม่ำข้าวปั้นระเบิด ต่อด้วยลงแช่น้ำพุร้อนสะเกะ และชิมสะเกะ เป็นหนึ่งวันที่คุ้มค่ามากๆ

Fujiya & Michi no Eki Aso

Aso Town : เนื้ออะโสะที่สถานีมิยะจิ (Miyaji) รวมทั้งสหกรณ์ท้องถิ่นที่สถานีรถไฟอะโสะ ซึ่งมีผลิตภัณฑืแปรรูปมากมาย และจบวันสบายๆ ด้วยการแช่น้ำพุร้อนธรรมชาติในเมืองชนบทที่โอบล้อมด้วยขุนเขา

Beppu Onsen Hoyoland

Beppu Town : แช่บ่อโคลนที่ Beppu onsen hoyoland ในเมืองเบปปุ ซึ่งมีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติมากที่สุดในประเทศ และมากเป็นอันดับสองของโลก ทำให้ขณะนั่งรถประจำทางขึ้นสู่เขตคันนะวะ (Kannawa) จะเห็นควันคลุ้งไปทั่วเลยทีเดียว